2007 Natuurlijk Museum

Groeps expositie Het natuurlijk museum stadsdeel de Baarsjes Amsterdam
2 t/m 30 juni 2007
Witte de Withstraat 139 Amsterdam
Het Natuurlijk Museum is een ongewoon museum gericht op de
natuurlijke historie, kunst en de passie voor verzamelen, met een collectie, een
suppoost, rondleidingen en een museumwinkel.
Vier kunstenaarsverzamelaars
presenteren in het museum hun collecties en installaties, van ‘bonsaihertje’ en
vlinders tot wolkenluchten en rolstenen.
De verzamelingen die getoond worden zijn eigendom van 3 Amsterdamse kunstenaars/verzamelaars:
Erik Fens, Peter van der Heijden en Marc Volger, die optreden als ‘conservator’ van het museum, en er zijn
bruiklenen van de Berlijnse ‘gastconservator’ Roland Albrecht.
De verzamelingen zijn divers van aard en tonen de specifieke interesses en denkwerelden van de deelnemende kunstenaars.
Alle informatie en activiteiten:
werk:
opbouw: